Національний фонд досліджень України – державна бюджетна установа, уповноважена на реалізацію державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності, створена відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» з метою стимулювання наукових досліджень, розвитку національного дослідницького простору та інфраструктури і їх інтеграції у світовий простір, залучення учнівської та студентської молоді до наукової та науково-технічної діяльності, популяризації наукової і науково-технічної діяльності та створення сприятливих умов для максимальної реалізації інтелектуального потенціалу України у сфері наукової і науково-технічної діяльності, всебічного розвитку української науки як основного чинника економічного зростання держави.

Детальніше...

Національним фондом досліджень України оголошено конкурс проєктів з виконання наукових досліджень і розробок 2022.01 «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди».

Дедлайн подання матеріалів для участі у конкурсі – 31 січня 2023 р.

Детальніше...

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2022 р. № 1032 «Про проведення у 2022 році конкурсного відбору фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок», наказом ректора в НУ «Одеська юридична академія» оголошено І етап конкурсного відбору проєктів фундаментальних та прикладних наукових досліджень й науково-технічних (експериментальних) розробок, виконання яких розпочнеться з 2023 р.

Детальніше...

Наказом Міністерства освіти і науки України від 09 листопада 2022 р. № 996 «Про оголошення у 2022 році конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених» та відповідно до Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах

Детальніше...

І. Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Задля підтримання та заохочення на державному рівні діяльності талановитих молодих науковців, які успішно проводять наукові дослідження та досягли визнаних результатів, Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки проводиться конкурсний відбір на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Детальніше...

У відповідності з листами Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 11.03.2022 р. № 22.1/10-400 щодо перенесення термінів проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей та Міністерства освіти і науки України від 08.04.2022 р. №3/624-22 «Про розгляд звернення» (щодо проведення у 2022 році Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, наказом Міністерства освіти і науки України від 31.05.2022 р. №508 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.11.2021р. №1179», з огляду на введення в Україні правового режиму воєнного стану, проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році скасовано.

Детальніше...

З нагоди 25-річчя заснування інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Державною установою «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України», Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Офісом аналітики та консультацій з питань сталого розвитку та Українським координаційним центром з підвищення правової освіти населення у співпраці з Програмою розвитку ООН в Україні у межах проєкту «Належна обачність щодо прав людини в глобальних ланцюгах постачання: впровадження Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини для належного відновлення» за підтримки Уряду Японії проводиться ІІ Всеукраїнський конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни та повоєнного відновлення».

Детальніше...

17 червня 2022 р. у Національному університеті «Одеська юридична академія» з дотриманням безпекових обмежень, у дистанційному форматі секційних засідань на платформі ZOOM, відбулася щорічна «звітна» Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття»,

Детальніше...

Національний університет «Одеська юридична академія»
Південний регіональний центр Національної академії правових наук України

ЗАПРОШУЮТЬ

узяти участь у роботі
Міжнародної науково-практичної конференції

«Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття»
(до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права)

Детальніше...