МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО

 

Міжнародне співробітництво є одним з важливих напрямків діяльності Національного університету «Одеська юридична академія». Розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва здійснюється у контексті інтеграції до світового і європейського освітнього середовища.

Національний університет «Одеська юридична академія» має плідні наукові зв’язки із закордонними навчальними закладами. Укладено понад 30 угод про співробітництво із провідними університетами та міжнародними організаціями інших країн.

У процесі співробітництва із закордонними навчальними закладами здійснюється обмін планами науково-дослідних робіт і досвідом наукової роботи, сумісна розробка наукових праць, рецензування наукових праць, обмін науковою інформацією та літературою, участь у роботі спеціалізованих рад із захисту дисертацій тощо.

Національний університет «Одеська юридична академія» послідовно розвиває співробітництво з міжнародними урядовими та неурядовими організаціями. Університет протягом багатьох років плідно співпрацює із Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, Управлінням Верховного Комісара ООН з питань біженців, Місією ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні, Консультативною Місією ЄС, Норвезькою радою біженців, Альянс Франсез в м. Одеса, Британською Радою, а також, з неурядовими студентськими організаціями – Європейською асоціацією студентів-правознавців (ELSA) та Міжнародною асоціацією студентів-політологів (IAPSS).

З 1998 року Академія є членом Європейської асоціації університетів, з 2008 року - Європейської асоціації публічного права, з 2004 року - підписантом Magna Charta Universitatum.

З 2017 року структурні підрозділи Національного університету «Одеська юридична академія» входять до складу Європейської асоціації юридичних факультетів.

Співробітництво з міжнародними організаціями сприяє обміну новітніми методиками та практиками освітнього процесу. Також, активно працюють представництва міжнародних неурядових організацій, що створені на базі Університету.

Національний університет «Одеська юридична академія» є визнаним центром науки, освіти, культури та духовності. В Університеті постійно проводяться масштабні міжнародні заходи, міжнародні тематичні семінари, круглі столи та школи. Академію регулярно відвідують гостьові лектори з числа закордонних провідних вчених, юристів-практиків, суддів, політичних діячів та журналістів.

Студенти, аспіранти та молоді викладачі Національного університету «Одеська юридична академія» регулярно демонструють високі результати у всесвітньовідомих міжнародних студентських інтелектуальних змаганнях.

Національний університет «Одеська юридична академія» створює необхідні умови для забезпечення індивідуальної академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів. Щороку студенти та науково-педагогічні працівники навчаються, проводять дослідження, підвищують кваліфікацію закордоном.