Інформація про наукові дослідження і розробки,
які виконує Національний університет «Одеська юридична академія»
за рахунок коштів Державного бюджету України

У Національному університеті «Одеська юридична академія» за кошти Державного бюджету України у 2017 році виконувалося шість фундаментальних наукових досліджень (підстава: наказ МОН України від 10 лютого 2017 р № 198).

До таких фундаментальних робіт належать:

1) «Захист прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет: теоретичні та практичні аспекти», державний реєстраційний номер: 0115U002493, науковий керівник проф., д-р юрид. наук Харитонова Олена Іванівна;
2) «Організаційно-правовий механізм реалізації експортного потенціалу України на інноваційних засадах», державний реєстраційний номер: 0115U002496, науковий керівник проф., д-р юрид. наук Підцерковний Олег Петрович;
3) «Проблеми вдосконалення судоустрою, організації діяльності прокуратури, інших правоохоронних органів, адвокатури», державний реєстраційний номер: 0115U002497, науковий керівник проф., д-р юрид. наук Ківалов Сергій Васильович;
4) «Проблеми забезпечення прав людини в сфері праці та соціального захисту в умовах ринкової економіки», державний реєстраційний номер: 0115U002490, науковий керівник проф., д-р юрид. наук Чанишева Галія Інсафовна;
5) «Теорія кримінальної законотворчості: концептуальні засади», державний реєстраційний номер: 0115U002494, науковий керівник проф., д-р юрид. наук Туляков Вячеслав Олексійович;
6) «Цивільне судочинство в світлі судової реформи України», державний реєстраційний номер: 0115U002492, науковий керівник проф, д-р юрид. наук Голубєва Неллі Юріївна.

У Національному університеті «Одеська юридична академія» за кошти Державного бюджету України у 2018-2019 роках виконується фундаментальне наукове дослідження (підстава: наказ МОН України від 31 січня 2019 року № 96): «Євроінтеграційна кримінально-правова політика України», державний реєстраційний номер: 0118U003677, науковий керівник проф., д-р юрид. наук Туляков Вячеслав Олексійович.

Наукове дослідження «Євроінтеграційна кримінально-правова політика України» спрямоване на встановлення напрямків кримінально-правової політики та конкретних моделей кримінально-правового забезпечення угод про асоціацію держав-учасниць ЄС, а також їх доктринальних основ. Реалізація Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами зумовила комплекс значних нормативних та інституційних змін в Україні. Проект нового кримінального законодавства України має враховувати особливості впливу глобальних і регіональних дисбалансів та конфліктів на верховенство права, а також нагальну необхідність захисту безпеки людей на європейському континенті.