Кафедра аграрного, земельного та екологічного права
Кафедра адміністративного і фінансового права
Кафедра господарського права і процесу
Кафедра журналістики
Кафедра загальної теорії права та держави
Кафедра історії держави і права
Кафедра іноземних мов
Кафедра інформаційних технологій
Кафедра кібербезпеки
Кафедра конституційного права
Кафедра криміналістики
Кафедра кримінального права
Кафедра кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності
Кафедра міжнародного та європейського права
Кафедра морського та митного права
Кафедра національної економіки
Кафедра організації судових, правоохоронних органів та адвокатури
Кафедра політичних теорій
Кафедра права інтелектуальної власності і патентної юстиції
Кафедра прикладної лінгвістики
Кафедра психології
Кафедра соціології
Кафедра трудового права та права соціального забезпечення
Кафедра фізичного виховання
Кафедра філософії
Кафедра цивільного права
Кафедра цивільного процесу
Кафедра загальноправових та гуманітарних дисциплін Івано-Франківського юридичного інституту НУ "ОЮА"
Кафедра кримінального права та кримінології Івано-Франківського юридичного інституту НУ "ОЮА"
Кафедра кримінального процесу та криміналістики Івано-Франківського юридичного інституту НУ "ОЮА"
Кафедра міжнародного, конституційного та адміністративного права Івано-Франківського юридичного інституту НУ "ОЮА"
Кафедра цивільного та господарського права і процесу Івано-Франківського юридичного інституту НУ "ОЮА"
Кафедра гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права НУ "ОЮА"
Кафедра загальнотеоретичної, конституційної та цивілістичної юриспруденції Миколаївського інституту права НУ «ОЮА»
Кафедра кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін Миколаївського інституту права НУ "ОЮА"
Кафедра кримінальної юстиції Чернівецького юридичного інституту НУ "ОЮА"
Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права Чернівецького юридичного інституту НУ "ОЮА"
Кафедра теорії та історії держави і права Чернівецького юридичного інституту НУ"ОЮА"
Кафедра міжнародного та митного права Чернівецького юридичного інституту НУ "ОЮА"
Кафедра цивільно-правових дисциплін Чернівецького юридичного інституту НУ "ОЮА"
Кафедра кримінально-правових дисциплін Криворізького факультету НУ "ОЮА"
Кафедра конституційного, міжнародного та приватного права Криворізького факультету НУ "ОЮА"
Кафедра соціально-політичних і економічних дисциплін Криворізького факультету НУ "ОЮА"
Кафедра галузевих юридичних дисциплін Черкаського факультету НУ "ОЮА"
Кафедра загально-правових дисциплін Черкаського факультету НУ "ОЮА"
Кафедра суспільних наук Черкаського факультету НУ "ОЮА"