ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІІ 
ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ

 

Адреса: 65125, м. Одеса, вул. Академічна, 2, каб. 210

Телефон: (048) 719-87-61

E-mail: uchotdel@onua.edu.ua

Графік роботи: 
з пн-пт 8:30-17:30

 

КУЗНЕЦОВА
Людмила Валентинівна
начальник відділу

Навчально-методичний відділ - є одним з головних структурних підрозділів університету, через які здійснюється планування, організація і вдосконалення форм і методів навчального процесу в університеті, поточного і підсумкового контролю, координації роботи навчальних підрозділів з питань дотримання державних стандартів, а також контроль виконання заходів, передбачених Положенням НУ«ОЮА» «Про організацію навчального процесу».

Основним завданням навчально-методичного відділу є:
- Участь в складанні навчальних планів факультетів університету та навчальних центрів, графіка навчального процесу;
- Складання розкладу навчальних занять, екзаменаційних сесій, державної атестації;
- Формування обсягів навчального навантаження кафедр та контроль розподілу його між викладачами;
- Організація, планування і керівництво навчальної, виробничої та переддипломної практик студентів;
- Участь в організації навчально-методичної роботи, розробка програм навчальних дисциплін, робочих програм навчальних дисциплін, навчальних посібників;
- Організація підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;
- Контроль за рухом контингенту студентів і облік його кількості;
- Оформлення дипломів молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, учнівських та студентських квитків, академічних довідок;
- Участь в оформленні документів на іменних стипендіатів стипендій Президента України та Верховної Ради;
- Проведення заходів з контролю за навчальною дисципліною, веденням Документації кафедр та деканатів;
- Організація бланкового забезпечення навчального процесу;
- Підготовка звітних даних по організації роботи академії до Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, статистичних даних для Президента та ректора університету;
- Контроль перевірки інформації, що відтворюється в пакетах на замовлення студентських / учнівських квитків;
- Забезпечення зберігання журналів видачі документів про освіту.