КРИВОРІЗЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

 

Адреса: 50074, м.Кривий Ріг, проспект Миру, 22
Телефон: (0564) 92-16-21, (098) 372-21-74

E-mail: college.kr@onua.edu.ua
 
https://www.facebook.com/college.kr.onua.edu.ua

Графік роботи:  пн.-пт. 8.30 - 17.00

Лескова-Годлевська
Юлія Кимівна
в.о. директора Криворізького юридичного коледжу

Криворізький юридичний коледж здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», галузь знань 081 «ПРАВО. Форма власності коледжу – державна. Зарахування до юридичного коледжу здійснюється шляхом конкурсного відбору за результатами вступних іспитів.

Професійний рівень викладацького складу відповідає профілю дисциплін та предметів, які вони викладають. В коледжі працюють досвідчені викладачі Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» - педагоги вищої кваліфікації, юристи, кандидати юридичних, історичних та філологічних наук. Викладачі постійно працюють над підвищенням професійної майстерності та ділової кваліфікації. У складі коледжу працюють три циклові комісії.

На заняттях використовуються технічні засоби навчання (мультимедійні відеокомплекси, відеофільми, електронні підручники); із застосуванням мультимедійних технологій читаються лекції-презентації, проводиться поточний та кінцевий контроль знань студентів.