Матеріально-технічна
база

 

Криворізький юридичний фаховий коледж розміщується в навчальних корпусах Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» за адресою: м.Кривий Ріг, проспект Миру, 22.

Усі навчальні кабінети забезпечені сучасним обладнанням, устаткуванням, технічними засобами, які необхідні для виконання навчальних планів і програм. Навчально-методичні кабінети містять повний комплекс методичного забезпечення дисциплін: наочне приладдя, нормативні документи, посібники, завдання для виконання практичних і лабораторних робіт тощо. Навчально-методичне забезпечення предметів постійно удосконалюється і доповнюється новими методичними напрацюваннями.

Спільно з Криворізьким факультетом використовується бібліотека з читальним залом на 80 місць, яка постійно оновлюється та охоплює весь цикл як професійноорієнтованих, так і загальноосвітніх навчальних дисциплін, має доступ до електронної бази інформації (електронного каталогу) наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія».

На заняттях використовуються технічні засоби навчання (мультимедійні відеокомплекси, відеофільми, електронні підручники); із застосуванням мультимедійних технологій читаються лекції-презентації, проводиться поточний та кінцевий контроль знань студентів.