НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА

 

Науково-дослідна частина Національного університету «Одеська юридична академія» створена на початку 2003 року та входить до складу університету на правах структурного підрозділу, користується правами і виконує обов'язки, що пов’язані з її діяльністю.

З першого дня створення науково-дослідної частини і до липня 2007 року її очолював професор Василенко Микола Дмитрович. Саме в цей період на базі університету розпочинається проведення фундаментальних досліджень, що фінансуються з Державного бюджету Міністерством освіти і науки України. З липня 2007 року по вересень 2008 року науково-дослідна частина працювала під керівництвом професора Крижановського Анатолія Федоровича, а з вересня 2008 року по листопад 2010 року начальником підрозділу був доцент Кравченко Сергій Петрович. За ці роки творчими колективами вчених, що створені в рамках науково-дослідної частини, було завершено п’ять проектів фундаментальних наукових досліджень, які окремо фінансувалися за рахунок Державного бюджету України: «Трансформація українського суспільства до паритетної демократії: історичний досвід, проблеми, шляхи вирішення», під керівництвом проф. Кормич Л. І. (2003-2005 рр.), «Розроблення системної методології та прогнозування інноваційного розвитку України та її регіонів: теоретичні та науково-практичні аспекти» (2004-2006 рр.), під керівництвом проф. Василенка М. Д., «Розробка правового забезпечення діяльності технопарків: нові виміри інноваційної діяльності в Україні» (2007-2009 рр.), під керівництвом проф. Василенка М. Д., «Удосконалення нормативно-правової бази щодо ресурсо-енергозбереження України» (2007-2009 рр.), під керівництвом проф. Оборотова Ю. М. та «Проектно-законодавче та навчально-методичне забезпечення ювенальної юстиції в Україні» (2008-2010 рр.), під керівництвом проф. Крестовської Н. М.

З початку 2011 року по квітень 2017 року начальником науково-дослідної частини був  доцент кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук Михайленко Дмитро Григорович. З 2011 в НУ ОЮА починають виконуватися нові фундаментальні наукові дослідження та вперше розпочато проведення прикладних досліджень, які фінансуються з Державного бюджету України. Так, вчені НУ ОЮА з 2011 року починають працювати над такими науково-дослідними роботами: «Розробка та удосконалення чинного законодавства щодо зміцнення правозахисного потенціалу судів, органів прокуратури та інших правоохоронних органів» (2011-2013 рр.), керівник – проф. Дрьомін В.М., «Наукове та законодавче забезпечення запровадження інноваційних інформаційних технологій в митну справу України» (2011-2013 рр.), керівник – проф. Додін Є.В. та «Особливості впровадження теоретичної моделі паритетної демократії у виборчому процесі в Україні» (2011-2012 рр.), керівник – проф. Кормич Л.І.

Продовжилася традиція щорічного нарощування кількості наукових проектів та обсягу їх державного фінансування, що повною мірою відповідало розвитку Одеської школи права. Так, у 2011 році за результатами Всеукраїнського конкурсу проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок ще шість наукових проектів вчених НУ ОЮА були рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України до фінансування за рахунок Державного бюджету України.

Окрім науково-дослідних робіт, що вказані вище, з початку 2012 року розроблялися такі наукові проекти: «Наукове та законодавче забезпечення ефективності виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» (2012-2014 рр.), керівник – академік Ківалов С.В., «Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних проступків у кримінальному праві України» (2012-2014 рр.), керівник – проф. Туляков В.О., «Методологічне підґрунтя подальшого вдосконалення цивільного законодавства України» (2012-2014 рр.), керівник – проф. Харитонов Є.О., «Правові проблеми захисту авторських та суміжних прав від контрафакції, піратства та плагіату» (2012-2014 рр.), керівник – проф. Харитонова О.І., «Організаційно-правове забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України» (2012-2014 рр.), керівники – проф. Кібік О.М. та проф. Подцерковний О.П. та «Комплексне дослідження доказової діяльності суду (судді) у кримінальному процесі України» (2012-2013 рр.), керівник – проф. Аленін Ю.П.

У 2013 році продовжилося нарощування кількості наукових проектів та обсягу їх державного фінансування. Так, у 2013 році за результатами Всеукраїнського конкурсу проектів фундаментальних та прикладних досліджень і розробок ще два наукових проектів вчених НУ ОЮА були рекомендовані Міністерством освіти і науки України до фінансування за рахунок Державного бюджету України. Це «Історичні коріння та розвиток інституту адвокатури в Україні» (2013-2014 рр.) та «Інноваційний організаційно-правовий механізм створення та функціонування комунальних пароплавств в Україні» (2013-2014 рр.).

У 2014 році кількість наукових проектів збільшилася за рахунок новозамовлених, а саме: фундаментального дослідження «Міська правова система: загальнотеоретичні, інтегративні та нормативні засади» (2014-2016 рр.), керівник - проф. Оборотов Ю.М. та прикладного наукового дослідження «Нормативні та прикладні засади  удосконалення інституту призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу» (2014-2015 рр.), керівник - проф. Туляков В.О. Окрім того, збільшилася кількість наукових працівників, які займаються проведенням наукових досліджень під організаційним забезпеченням науково-дослідної частини окремо від робочого часу. У зв’язку з цим, в 2014 році у НУ ОЮА розроблялося загалом шість фундаментальних та три прикладних наукових проекти.

У 2015 році кількість наукових проектів збільшилася за рахунок новозамовлених, а саме: 6 фундаментальних досліджень та 2 прикладних дослідження. Так, з початку 2015 року вченими НУ ОЮА за рахунок коштів державного бюджету виконуються фундаментальні наукові дослідження: «Теорія кримінальної законотворчості: концептуальні основи» (2015-2017 рр.), керівник – проф. Туляков В.О.; «Організаційно-правовий механізм реалізації експортного потенціалу України на інноваційних засадах» (2015-2017 рр.), керівник – проф. Подцерковний О.П.; «Проблеми забезпечення прав людини у сфері праці та соціального захисту в умовах ринкової економіки» (2015-2017 рр.), керівник – проф. Чанишева Г.І.; «Цивільне судочинство у світлі судової реформи в Україні»(2015-2017 рр.), керівник – Голубєва Н.Ю.; «Проблеми вдосконалення судоустрою, організації діяльності прокуратури,інших правоохоронних органів, адвокатури» (2015-2017 рр.), керівник – проф. Ківалов С.В.; «Захист прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет: теоретичні та практичні аспекти» (2015-2017 рр.), керівник – проф. Харитонова О.І. та прикладні наукові дослідження: «Правова адаптація до умов внутрішнього ринку ЄС в аспекті імплементації Угоди про асоціацію ЄС – Україна» (2015-2016 рр.), керівник – проф. Харитонов Є. О. (проф. Вишняков О.К. – до 31.05.2015 р.), «Комплексне дослідження забезпечення ефективності досудового провадження» (2015-2016 рр.), керівник – проф. Тіщенко В.В.

Окрім того, збільшилася кількість наукових працівників, які займаються проведенням наукових досліджень під організаційним забезпеченням науково-дослідної частини окремо від робочого часу. У зв’язку з цим, у 2017 році в НУ ОЮА за кошти державного бюджету розробляються загалом шість фундаментальних наукових проектів.

У 2017 – 2019 роках начальником науково-дослідної частини був доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, кандидат юридичних наук Дикий Олег Вікторович, а у 2019 році – доцент кафедри цивільного процесу, доктор юридичних наук Андронов Ігор Володимирович, який продовжує традиції розвитку наукової роботи у Національному університеті «Одеська юридична академія».