НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА

 

Адреса: м. Одеса, вул. Академічна, буд. 2, каб. 1009

Контактний телефон: +38 (048) 719-64-32

Електронна адреса: ndch@onua.edu.ua

Офіційна сторінка: https://www.facebook.com/ndch1009/

Лагутіна
Ірина Вікторівна
доктор юридичних наук, професор
начальник науково-дослідної частини

 

Належний рівень науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» забезпечується через діяльність науково-дослідної частини, яка безпосередньо підпорядкована першому проректору.

Метою діяльності науково-дослідної частини є одержання і використання нових наукових знань для забезпечення якісної підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, фахівців у відповідних галузях права та економіки; розв'язання комплексних завдань у сфері наукового розвитку; впровадження та використання наукових та науково-практичних результатів вчених Університету.

Означена мета конкретизується у завданнях, які стоять перед підрозділом. Так, науково-дослідна частина сприяє формуванню і зміцненню наукових шкіл, створенню стабільних високоефективних дослідницьких колективів, забезпечує розвиток пріоритетних фундаментальних і прикладних досліджень, а також здійснює правове та організаційне забезпечення наукової діяльності.

Крім того, підрозділ займається плануванням та організацією наукових заходів, що відбуваються на базі або за участю Університету, забезпеченням видавничої діяльності та рекламуванням досягнень науковців Університету через засоби масової інформації, монографії і наукові праці, виставки, ярмарки, аукціони тощо.

Науково-дослідна частина Національного університету «Одеська юридична академія» створена на початку 2003 р. та входить до складу Університету на правах структурного підрозділу, користується правами і виконує обов’язки, що пов’язані з її діяльністю.

Співробітники науково-дослідної частини

Дубінін
Юрій Сергійович
Рульов
Юрій Михайлович
Гуменюк
Аліна Сергіївна
Михальчук
Анна Миколаївна
Батан
Юрій Дмитрович

 

Науково-дослідна частина проводить активну співпрацю з Міністерством освіти і науки України, Верховною Радою України, Конституційним Судом України, Верховним Судом, Офісом Генерального прокурора, Міністерством внутрішніх справ України, іншими центральними та місцевими органами державної влади й органами місцевого самоврядування, Південним регіональним центром Національної академії правових наук України, юридичними та фізичними особами. Щороку надається понад 100 наукових висновків і рекомендацій щодо доктринального тлумачення окремих положень відповідних законів та порядку їх застосування, розробки законопроєктів чи проєктів нормативних актів локального регулювання на запити як окремих органів державної влади, так і фізичних та юридичних осіб.