ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ
І ДОКТОРАНТУРИ

 

Завдяки співпраці Національного університету «Одеська юридична академія» з Європейською асоціацією студентів-юристів, Європейською асоціацією юридичних факультетів, Місією Європейського Союзу з прикордонної допомоги Україні та Молдові, програмою TEMPUS, аспіранти мають можливість проходити стажування або продовжити навчання в рамках докторських програм в провідних школах права Європи, США, Азії і ін.

Аспіранти Національного університету «Одеська юридична академія» регулярно демонструють високі результати беручи участь у всесвітньо відомих міжнародних студентських інтелектуальних змаганнях: Міжнародному конкурсі судових дебатів з міжнародного публічного права ім. Ф. Джесепа, Міжнародному конкурсі судових дебатів з міжнародного публічного права ім. Бена Телдерса, Міжнародному конкурсі судових дебатів з права Світової Організації Торгівлі, конкурсі з міжнародного комерційного арбітражу під егідою Європейської арбітражної палати, Міжнародних судових дебатах з морського арбітражу, Московської моделі ООН, міжнародних моделях Міжнародного кримінального суду, організовані Московської державної юридичної академій ім. А.Е. Кутафина і Фондом європейського розуміння м. Кжижова (Польща).

Національний університет «Одеська юридична академія» створює необхідні умови для забезпечення індивідуальної академічної мобільності студентів, аспірантів і викладачів. Щорічно десятки аспірантів і науково-педагогічних працівників університету навчаються, проводять, дослідження, підвищують кваліфікацію за кордоном.