ПРОЕКТИ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ

 

Рекомендації та зауваження просимо надсилати до
Відділу аспірантури та докторантури
Національного університету "Одеська юридична академія"
на електронну адресу
aspirant_doktorant@onua.edu.ua
з 01.07.2020 до 31.07.2020 р.р.